Hệ Trung cấp

Các nghề Trung cấp:

  1. Công nghệ thông tin
  2. May và Thiết kế thời trang
  3. Điện công nghiệp
  4. Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh
  5. Công nghệ ô tô
  6. Sữa chữa thiết bị May
  7. Hàn
  8. Cắt gọt kim loại