Giảng viên

Danh sách các giảng viên.

Võ Minh Hiếu
Thạc sĩ Công nghệ thông tin

Đặng Thanh Thảo
Thạc sĩ Điện

Nguyễn Ngọc Kiệt
Chuyên gia về Hàn

Nguyễn Thị Thanh Nhung
Cử nhân May