Tin học văn phòng

Bạn sẽ học được gì?

  • Microsoft Windows
  • Microsoft Word
  • Microsoft Excel
  • Microsoft Access

Giới thiệu khóa học

Tin học văn phòng

Nội dung khóa học

Tin học văn phòng

Có thể bạn quan tâm:

Thông tin giảng viên

Võ Minh Hiếu Trung tâm Dịch vụ việc làm Long An

Võ Minh Hiếu

Thạc sĩ Công nghệ thông tin

Trả lời