Lắp ráp và cài đặt máy tính

Lắp ráp và cài đặt máy tính

I. Nội dung

 Module 01. Xây dựng hệ thống máy tính

 Module 02. Cài đặt hệ thống máy tính

 Module 03. Bảo trì hệ thống máy tính

II. Học phí

  1. 4.5 tr

  2. Miễn 100% học phí cho người đang hưởng Trợ cấp thất nghiệp

III. Thời gian học: 3 tháng

IV. Khai giảng: thứ 2 hàng tuần

V. Lịch học: Sáng chiều tối

VI. Đăng ký online

VII. Tư vấn qua Zalo

VIII. Tư vấn qua Facebook